Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Pri Vašej návšteve nášho internetového obchodu www.bigtinydot.com, zaznamenávajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo pri objednávke tovaru.

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spoločnosť DIFFERENT STORY s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.bigtinydot.com (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

 • emailová adresa
 • meno a priezvisko
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)
 • telefónne číslo
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete)
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality
 • IP adresa
 • údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum
 • a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách
 • údaje zo súborov cookies

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke tovaru, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácii, vystavenia daňových dokladov, identifikácie Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimkou je Vaša adresa, ktorú poskytujeme prepravnej spoločnosti za účelom dodania tovaru k Vám.

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov. Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a tiež v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, t. j. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Prehlasujeme, že:

 1. Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 2. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 3. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 4. Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a prípadnej ponuke svojich obchodných partnerov.

  Použitie a postúpenie osobných údajov

  Prevádzkovateľ používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, a v limitovanej miere aj na marketingové účely. Kontaktujeme Vás vždy len v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

  Možnosť odhlásenia

  Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave Vašej objednávky, prípadne o našich produktoch a službách. Reakcia na takéto oslovenie je samozrejme dobrovoľná. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hello@bigtinydot.com, alebo na adrese

  DIFFERENT STORY s.r.o.
  Morušová 17
  851 10 Bratislava

  Pokiaľ sa u vás niečo ohľadom Vašich osobných údajov zmení, alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.) Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní. Právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať. Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme prípadné pochybenie mohli obratom napraviť.